megabit

英 ['meɡəbɪt] 美 ['mɛɡəbɪt]
  • n. [计] 兆位;百万位
megabit
«
1 / 10
»
megabit 兆比特

mega-,百万,兆,bit,比特。

1. One megabit ( Mb ) is 1024 kilobits.
一兆比是1024千比特.

来自互联网

2. One kilobit ( Kb ) is 1024 bits. One megabit ( Mb ) is 1024 kilobits. One gigabit ( Gb ) is 1024 megabits.
一格千比是1024比特. 一兆比是1024千比特. 一吉比是1024兆比.

来自互联网

[ megabit 造句 ]